امروز جمعه, آذر ۳ام, ۱۳۹۶

اطلاع رسانی جلسه های قرآنی

جلسات ثابت شهر همدان

(1) : شنبه ها از ساعت 18:30 - شاهزاده حسین - اساتید : ورمزیار، حسین زاده، جمالی

(2): یکشنبه ها از ساعت 18:30 - بلوار کاشانی - مسجد چهارده معصوم - استاد فرهادی

(3) :دوشنبه ها پیشاهنگی، مسجد امام سجاد استاد درکلام | میدان عین القضاة - حسینیه شاهزاده علی اصغر، استاد قره باغی هر دو جلسه از ساعت 19

(4): سه شنبه ها شاهزاده حسین - استاد صالحی از ساعت 18:30

(5): چهارشنبه ها امامزاده عبدالله - استاد ساعد از ساعت 19